Struktura organizacyjna


Strukturę organizacyjną Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach tworzą:

 • Dyrektor jednostki,

 • Kadra pedagogiczna - nauczyciele,

 • Pracownicy administracji,

 • Pracownicy obsługi na stanowiskach związanych z pracą w kuchni, czynnościami porządkowo - higienicznymi i konserwatorskimi.

Dyrektor Przedszkola - mgr Iwona Kupczyńska

Kierownik gospodarczy - mgr Ewa Jopek

Intendent - Ewa Dąbrowska

Pomoc nauczyciela - Dorota Siwek

Kadra pedagogiczna:

- mgr Iwona Jaszczyk

- lic. Wanda Tomsia

- mgr Violetta Zając

- lic. Katarzyna Szymczak

- Irena Szołtysek

Logopeda - mgr Katarzyna Kaczmarczyk

Katechetka - mgr Gabriela Bujara

Język angielski - mgr Małgorzata Kupczyńska

Pracownicy obsługi:

- Maśnica Renata

- Lebiedzińska Ewa

- Trojanowska Wiesława

- Gajda Sabina

- Stachańczyk Barbara

- Brym Paweł

- Musiałek Kazimierz (w zastępstwie)

Liczba miejsc w przedszkolu

75

Liczba oddziałów przedszkolnych

3

 

Szczegółową organizację pracy przedszkola (edukacji, wychowania, opieki) w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor przedszkola, do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

 • liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów

 • liczbę i czas pracy pracowników przedszkola;
  liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

 • kwalifikacje nauczycieli;

 • terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)

 • ramowy rozkład dnia, który uwzględnia między innymi: wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zdrowia i higieny oraz potrzeb rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

W oparciu o "ramowy rozkład dnia" nauczyciele, którym dyrektor wyznaczył opiekę nad danym odziałem przedszkolnym opracowują dla niego "szczegółowy rozkład dnia", zgodny z potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami dzieci w tym oddziale.

Informacja wytworzona przez:
Natalia Jakubiuk , w dniu:  28‑03‑2011 20:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Natalia Jakubiuk
email: kaliopse@interia.pl tel.:32 233-25-80
, w dniu:  28‑03‑2011 20:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2020 09:02:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie