Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Pyskowice,dnia 23.XI.2005r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze (administracyjne) w Sekcji Realizacji Świadczeń i Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

1.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/wym.stanowisko pracy aplikacje przysłało 15 kandydatów spełniających wymogi formalne.
2.Komisja w składzie :
Przewodniczący Komisji :
Kierownik Ośrodka mgr Lidia Selerzyńska-Martela
Członkowie :
Główny Księgowy Urszula Kahner
St.Inspektor Joanna Delikat
3.Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach nr 16/2005 , wybrano następujących kandydatów , uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze :
- Bogumił Kłoczko Bytom ul.Wrocławska 40/4
- Jolanta Kotyczka Pyskowice ul.Wojska Polskiego 13/3/1
- Rafał Kobinski Świbie ul.Główna 36
4. Zastosowano następujące metody naboru :
- konkurs
- rozmowa kwalifikacyjna
- selekcja
5. Zastosowano następujące techniki naboru :
- rekrutacja za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej OPS
- tablica informacyjna OPS
- ogłoszenie w miesięczniku " Przegląd Pyskowicki "
- oferta na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach
6. Uzasadnienie wyboru :
W/wym.kandydaci spełnili wymagania formalne i posiadają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na w/wym. stanowisku pracy .
7. Załączniki do protokołu :
a/ kopia ogłoszenia o naborze
b/ kopie dokumentów aplikacyjnych 3 kandydatów
Protokół sporządziła :
28.XI.2005r. Joanna Delikat

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 23:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 23:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2008 23:12:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie