Godziny pracy


Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

poniedziałek

7.30 - 15.30

wtorek

7.30 - 15.30

środa

7.30 - 15.30

czwartek

7.30 - 17.30

piątek

7.30 - 13.30

 

Kontakt:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Michał Król

e-mail: m.krol@ops.pyskowice.pl

 

Dyrektor przyjmuje Strony w każdy czwartek w godz. 15:30-17:00.

W przypadku nieobecności Dyrektora strony przyjmuje Pani Magdalena Patkowska-Lizińczyk - główny specjalista ds. pomocy społecznej. 


Sekretariat:

tel 32 233 23 55

fax 32 230 60 58

e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

e-mail: j.delikat@ops.pyskowice.pl

 

Sekcja Administracyjno-Ekonomiczna

Główny księgowy:
Gabriela Grochowska

e-mail: g.grochowska@ops.pyskowice.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Główny specjalista ds. pomocy społecznej
Konsultant ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Magdalena Patkowska-Lizińczyk
e-mail:
m.patkowska-lizinczyk@ops.pyskowice.pl

 

Konsultant ds. przemocy w rodzinie
Aleksandra Grajcar
e-mail:
a.grajcar@ops.pyskowice.pl

 

 

Pracownicy Socjalni, Rejony, godziny przyjęć:

Starszy specjalista pracy socjalnej 
mgr Joanna Kukurowska
e-mail: j.kukurowska@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 11:30 - 13:30
wtorek 9:30 - 11:30
środa 7:30 - 9:30
czwartek 13:30 - 15:30
piątek 9:00 - 10:30

 • Armii Krajowej
 • Bończyka Norberta ks.
 • Cmentarna
 • Czapli
 • Górnicza
 • Hutnicza
 • Kormoranów
 • Kościelna
 • Lompy Józefa
 • Mickiewicza Adama
 • Pliszki
 • Poniatowskiego Józefa + Plac
 • Rzeczna
 • Sienkiewicza Henryka
 • Słowików
 • Szopena Fryderyka Boczna
 • Szpitalna od nr 1 do nr 5, nr 7
  + Szpital
 • Targowa
 • Toszecka
 • Wielowiejska
 • Wyszyńskiego Stefana kard. + Plac
 • Wyzwolenia
 • Wyzwolenia Boczna


_______________________________________________

Starszy Pracownik Socjalny
Jolanta Cepak

e-mail: j.cepak@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 11:30 - 13:30
wtorek 9:30 - 11:30
środa 7:30 - 9:30
czwartek 13:30 - 15:30
piątek 9:00 - 10:30

 

 • Paderewskiego Ignacego nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
 • Strzelców Bytomskich
  od nr 3 i od nr 4 wzwyż

______________________________________________

Starszy Pracownik Socjalny
Ewa Nowicka
e-mail: e.nowicka@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.30 - 11.30
wtorek 7.30 - 9.30
środa 13.30 - 15.30
czwartek 11.30 - 13.30
piątek 12.00 - 13.30

 • Kopernika Mikołaja od 2 do 6
 • Szpitalna nr 6

______________________________________________


Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Aleksandra Mokwa
e-mail: a.mokwa@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 9.30
wtorek 13.30 - 15.30
środa 11.30 - 13.30
czwartek 9.30 - 11.30
piątek 7.30 - 9.00

 • Anny Jagiellonki
 • Chrobrego Bolesława
 • Dworcowa
 • Jagiełły Władysława
 • Jana Pawła II
 • Kazimierza Wielkiego
 • Konopnickiej Marii
 • Królowej Bony
 • Królowej Jadwigi
 • Królowej Marysieńki
 • Łokietka Władysława
 • Matejki Jana
 • Matejki Jana Boczna
 • Mieszka I
 • Orzeszkowej Elizy
 • Sobieskiego III Jana
  (na zachód od ul. Dobrawy)
 • Szopena Fryderyka
  nr 8, 9, 10, 11, 12
 • Wieczorka Józefa
 • Wojska Polskiego
  nr 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15
 • Zygmunta Starego

______________________________________________Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
Zofia Król
e-mail: z.krol@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.30 - 11.30
wtorek 7.30 - 9.30
środa 13.30 - 15.30
czwartek 11.30 - 13.30
piątek 12.00 - 13.30

 • Dąbrowskiego Henryka
 • Ligonia Juliusza
 • Piłsudskiego Józefa marsz. Pl.
  nr 3
 • Wojska Polskiego 25

____________________________________________


Pracownik socjalny
Agnieszka Łąkowska

e-mail: a.lakowska@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 9.30
wtorek 13.30 - 15.30
środa 11.30 - 13.30
czwartek 9.30 - 11.30
piątek 7.30 - 9.00

 • Dobrawy
 • Drzymały Michała
 • Drzymały Michała Boczna
 • Działkowa
 • Jaśkowicka
 • Karola Miarki + Plac
 • Kochanowskiego Jana
 • Lokalna
 • Paderewskiego Ignacego nr 1, 2
 • Poziomkowa
 • Rynek
 • Sobieskiego III Jana
  (na wschód od ulicy Dobrawy)
 • Stefana Batorego
 • Strzelców Bytomskich nr 1, 2
 • Tylna
 • Wojska Polskiego nr 1, 2, 3, 4, 5, 7

____________________________________________


Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Alicja Bajer
e-mail: a.bajer@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 9.30 - 11.30
wtorek 7.30 - 9.30
środa 13.30 - 15.30
czwartek 11.30 - 13.30
piątek 12.00 - 13.30

 • 1–go Maja nr 1,2
 • Braci Pisko
 • Krótka
 • Mozarta Wolfganga Amadeusza
 • Piłsudskiego Józefa marsz. Pl.
  nr 1, 2, 4
 • Szopena Fryderyka nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Szpitalna nr 8 i od nr 13 wzwyż
 • Wojska Polskiego nr 17, 19, 21
  i nowe bloki

___________________________________________


Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Dorota Gwiazda
e-mail: d.gwiazda@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 13.30 - 15.30
wtorek 11.30 - 13.30
środa 9.30 - 11.30
czwartek 7.30 - 9.30
piątek 10.30 - 12.00

 • Astrów
 • Czechowicka
 • Czeremchy
 • Czyżyków
 • Gliwicka
 • Jaworowa
 • Jesionowa
 • Kasztanowa
 • Klonowa
 • Kolejowa
 • Kosów
 • Krokusów
 • Nad Łąkami
 • Nasienna
 • Orzechowa
 • Parkowa
 • Platanowa
 • Powstańców Śląskich
 • Różana
 • Sikorskiego Władysława gen. od
  nr 19 do nr 45 i od nr 18 do nr 62
 • Szkolna
 • Traugutta Romualda
  od nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 8
 • Wierzbowa
 • Wolności od nr 7 do nr 15
 • Wrzosowa
 • Zaolszany
 • Zielona

 

___________________________________________


Starszy Pracownik Socjalny
Dorota Karcz
e-mail: d.karcz@ops.pyskowice.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 13.30 - 15.30
wtorek 11.30 - 13.30
środa 9.30 - 11.30
czwartek 7.30 - 9.30
piątek 10.30 - 12.00

 • Brzozowa
 • Chrząszcza Johannesa ks.
 • Czereśniowa
 • Czerwionka
 • Dzierżono
 • Kolonia Pyskowicka
 • Kościuszki Tadeusza
 • Kwiatowa
 • Lipowa
 • Magazynowa
 • Moniuszki
 • Nad Kanałem
 • Nad Wodą
 • Ogrodowa
 • Oświęcimska
 • Piaskowa
 • Poddębie
 • Polna
 • Sikorskiego Władysława gen.
  od 1 do 17, od 2 do 16, od 47 i od 64 wzwyż
 • Słowackiego Juliusza
 • Szczęść Boże
 • Śluza
 • Traugutta Romualda od 10 i od 15 wzwyż
 • Wiejska
 • Wiktorii
 • Wiśniowa
 • Wolności od 1 do 6, 16, 17
 • Żużlowa
 • Żwirki i Wigury

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 14.00
wtorek 7.30 - 14.00
środa 7.30 - 14.00
czwartek 7.30 - 16.30
piątek 7.30 - 12.00

 

Pokój nr 511
Kierownik Sekcji
Marta Treter
e-mail: m.treter@ops.pyskowice.pl

 

Pokój nr 506
Starszy Specjalista
Jolanta Kotyczka
e-mail: j.kotyczka@ops.pyskowice.pl

Inspektor
Malwina Oleś

e-mail: m.oles@ops.pyskowice.pl

 

Pokój nr 402
Starszy Inspektor
Małgorzata Kukurowska
e-mail: m.kukurowska@ops.pyskowice.pl

 

Pokój nr 414
Inspektor
Katarzyna Wojtal
e-mail:
k.wojtal@ops.pyskowice.pl

 

Pokój nr 415
Starszy Inspektor
Angelika Włodarz

e-mail: a.wlodarz@ops.pyskowice.pl

Inspektor
Katarzyna Tackowiak

e-mail: k.tackowiak@ops.pyskowice.pl

 

Pokój nr 416
Inspektor
Aleksandra Rzodkiewicz
e-mail:
a.rzodkiewicz@ops.pyskowice.pl

Referent
Barbara Dalke
e-mail:
b.dalke@ops.pyskowice.pl

 

W ww. godzinach przyjęć można otrzymać druki wniosków o:


- zaświadczenie

- świadczenia rodzinne

- świadczenie wychowawcze 500+

- świadczenie dobry start 300+

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego


i złożyć wypełnione wnioski oraz uzyskać pomoc w ich wypełnieniu.

Poza godzinami przyjęć Sekcji Świadczeń druki wniosków można otrzymać oraz złożyć wypełnione wnioski w Biurze Podawczym Ośrodka (pokój nr 403) - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Delikat , w dniu:  27‑11‑2008 21:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 21:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 06:50:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie