Działalność OPP


OPP prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w pyskowickich szkołach. Rozwija różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, pogłębia oraz rozszerza ich wiedzę i umiejętności wykraczające poza szkolne programy nauczania, stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego itp.


Misja OPP w Pyskowicach

  • Zapewniamy dzieciom i młodzieży atrakcyjną ofertę edukacyjną dla rozwoju ich uzdolnień
  • Wspieramy każdego wychowanka, aby mógł wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się zgodnie z osobistymi potrzebami,talentami i możliwościami
  • Uczymy wychowanków umiejętności utożsamiania się i samorealizacji we własnym mieście, regionie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie
  • Wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli.
Informacja wytworzona przez:
Anna Smyl , w dniu:  04‑04‑2011 08:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Smyl , w dniu:  04‑04‑2011 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2011 18:20:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie