Zamówienia publiczne


Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach"

03‑09‑2018 21:00:36

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach" zgodnie załączoną dokumentacją.

Ofertę wraz z dokumentami i kompletnymi załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania: Oferta na wykonanie zadania pn."Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach" w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 roku o godzinie 12:30

Dokumenty:
Plik pdf 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część opisowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część rysunkowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 - Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5 - Załącznik nr 3 - formularz Oferty.docx
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 6 - Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zamówienia publicznego.doc
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

03‑08‑2018 20:02:27

Ogłoszenie nr 598716-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27; 44-120 Pyskowice – w sekretariacie na I p. budynku, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godziny 14.00.

 

Dokumenty:
Plik docx 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2. SIWZ (Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia).docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
22MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa.doc
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Warunki gwarancji.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 11. Klauzula informacyjna - RODO.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 12. Odpowiedzi na zapytania.pdf
16‑08‑2018 21:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 13. Informacja z otwarcia ofert.pdf
21‑08‑2018 10:03:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 14. Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
25‑08‑2018 15:42:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
22‑10‑2018 22:08:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Wymiana ogrodzenia na Stadionie Sportowym".

15‑06‑2018 17:08:53

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Wymiana ogrodzenia na Stadionie Sportowym".
Zadanie polega na demontażu ogrodzenia betonowego, wykonaniu robót ziemnych oraz montażu ogrodzenia z paneli ocynkowanych - ogniwo typu UDAR 1.
Miejscem wykonania zadania jest Stadion Sportowy w Pyskowicach, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79.

Ofertę wraz z dokumentami i kompletnymi załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania: Oferta na wykonanie zadania pn. "Wymiana ogrodzenia na Stadionie Sportowym" w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2018 roku do godziny 15:00

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godzinie 10:00

Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do skladania ofert.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 - Oferta.docx
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
601KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wynikach wyboru oferty.pdf
11‑07‑2018 13:27:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów wykonawczych na rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt budowlany - modernizacja MOKiS - III etap

08‑05‑2018 15:31:59

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza zainteresowane firmy do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie projektów wykonawczych na rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt budowlany - modernizacja MOKiS - III etap

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej i opisanej kopercie do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2018 roku do godziny 15:00

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 10:00

Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów wykonawczych na rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt budowlany - modernizacja MOKiS - III etap.pdf
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
734KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 1 z 4 - Projekt Budowlany - RYSUNKI CZ. ELEKTRYCZNA.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
7,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 2 z 4 - Projekt Budowlany - RYSUNKI CZ. SANITARNA.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 3 z 4 - Projekt Budowlany - PROJEKT A-B część 1 z 2.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
58,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 4 z 4 - Projekt Budowlany - PROJEKT A-B część 2 z 2.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
54,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 2 - Przedmiary Robót.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
929KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
8,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 - Ogółna charakterystyka robót.pdf
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Keller , w dniu:  27‑11‑2008 20:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 20:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2018 13:55:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie