Zamówienia publiczne


Plik pdf Konkurs ofert na ochronę fizyczną osób i mienia podczas plenerowych imprez masowych atystyczno-rozrywkowych i festynów lokalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w 2019 roku
27‑02‑2019 09:43:42

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza firmy ochrony osób i mienia do złożenia oferty cenowej na ochronę fizyczną osób i mienia podczas plenerowych imprez masowych artystyczno-rozrywkowych i festynów lokalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w 2019 roku.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2019 roku do godziny 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 roku o godzinie 15:30

Wybrana oferta:

FOX SECURITY Sp. z o. o.
Al. Korfantego 51
40-160 Katowice
NIP: 6342796637

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
851KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach"

03‑09‑2018 21:00:36

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach" zgodnie załączoną dokumentacją.

Ofertę wraz z dokumentami i kompletnymi załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania: Oferta na wykonanie zadania pn."Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach" w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 roku o godzinie 12:30

Dokumenty:
Plik pdf 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część opisowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część rysunkowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 - Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5 - Załącznik nr 3 - formularz Oferty.docx
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 6 - Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zamówienia publicznego.doc
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

03‑08‑2018 20:02:27

Ogłoszenie nr 598716-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27; 44-120 Pyskowice – w sekretariacie na I p. budynku, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godziny 14.00.

 

Dokumenty:
Plik docx 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2. SIWZ (Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia).docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
22MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa.doc
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Warunki gwarancji.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 11. Klauzula informacyjna - RODO.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 12. Odpowiedzi na zapytania.pdf
16‑08‑2018 21:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 13. Informacja z otwarcia ofert.pdf
21‑08‑2018 10:03:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 14. Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
25‑08‑2018 15:42:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
22‑10‑2018 22:08:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Keller , w dniu:  27‑11‑2008 20:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 20:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2019 10:23:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie