Udostępnianie informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
Pl. Piłsudskiego 1
44-120 Pyskowice

lub pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@pyskowice.pl

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

13‑06‑2013 14:32:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kotylak tel.:032/ 233-24-75 , w dniu:  07‑04‑2011 13:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Surman
email: biblioteka@pyskowice.pl tel.:32/233-24-75
, w dniu:  07‑04‑2011 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2013 13:54:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie