Kontrole


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Noblistów Polskich
w Pyskowicach

 • 07.02.2008  Państwowa   Inspekcja   Pracy   Katowice   oddział   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Prawna ochrona stosunku pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy
 • 06.08.2008  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola realizacji zaleceń po bezpiecznej szkole (art. 33 WSO) – kontrola realizacji zadań dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.
 • 31.10.2008  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Przygotowanie szkoły do realizacji zadań statutowych   w roku szkolnym 2008/2009.
 • 02.07.2009   –   25.09.2009   Urząd   Miasta  Pyskowice
  Temat kontroli: kontrola finansowa obejmująca wydatki realizowane w 2008r.  w zakresie, co najmniej 5 % wydatków w budżecie placówki
 • 16.10.   –   10.11.2009    Zakład   Ubezpieczeń   Społecznych   w   Zabrzu
  Temat kontroli: Prawidłowość obliczania, potrącania i wypłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz wypłacanie tych świadczeń. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków, oświadczenia emerytalne i rentowe.
 • 27.04.2010  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat   kontroli:  Kontrola zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego   –   część humanistyczna, obserwacja egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna.
 • 05.09.2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Gliwicach  
  Temat kontroli: Kontrola stanu sanitarnego szkoły, oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.
 • 27.09.2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach  
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 06.10.2010   Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Monitoring w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  w czasie zajęć.
 • 13.04.1011   OKE   Jaworzno   –   Gmina   Pyskowice
  Temat   kontroli: Kontrola zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego –   część humanistyczna, obserwacja egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna.
 • 18.08.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach                        
  Temat   kontroli:  Kontrola  sanitarna doraźna –  przygotowanie szkól do nowego roku szkolnego 1011/2012
 • 20.10.2011  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Ewaluacja zewnętrzna – ustalenie harmonogramu ewaluacji problemowej w obszarze efekty.
 • 24.01.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat  kontroli: Kontrola  doraźna w zakresie prawidłowości  zgłaszania uczniów przez dyrektora szkoły do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
 • 17.02.2012   Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Gliwicach   
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 15.03.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Kontrola planowa w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych ramowym planem nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych.
 • 13.04.2012   Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Gliwicach   
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 20.04.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna planowana dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły i pracowni chemicznej
 • 12.09.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013 oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
 • 14.09.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna sprawdzająca.
 • 28.01   –   08.02.2013  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Ewaluacja zewnętrzna problemowa procesy i środowisko.
Plik pdf Protokół Analiza zaleceń
14‑04‑2021 13:30:26

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Urząd Miasta Pyskowice

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                   

 1. Analiza zaleceń wydanych po kontroli problemowej w 2018r tj. kontroli. „Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej    nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach”.

 

Okres objęty kontrolą

Rok 2016  

Data rozpoczęcia kontroli

22.09.2020

Data zakończenia kontroli

09.10.2020

Wydane zalecenia pokontrolne

Zgodnie z załączonym Protokołem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół Kotroli Sanitarnej
14‑04‑2021 13:23:03

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                   

 1. Kontrola kompleksowa stołówki szkolnej.

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

25.11.2019

Data zakończenia kontroli

25.11.2019

Wydane zalecenia pokontrolne

 

Zgodnie z załączonym Protokołem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola doraźna
14‑04‑2021 13:20:31

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Gliwicach  

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                  

Kontrola doraźna: Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji nauki języka mniejszości narodowej.

Okres objęty kontrolą

bieżący

 

Data rozpoczęcia kontroli

25.10.2019

Data zakończenia kontroli

25.10.2019

Wydane zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Protokół Kotroli Sanitarnej

14‑04‑2021 13:07:35

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                  

 1. Kontrola sprawdzająca wykonania decyzji oraz Kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły.

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

04.09.2019

Data zakończenia kontroli

04.09.2019

Wydane zalecenia pokontrolne

 

bez zastrzeżeń

Dokumenty:
Plik pdf Protokół Kontroli Sanitarnej1 04.09.2019.pdf
14‑04‑2021 13:19:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół Kontroli Sanitarnej2 04.09.2019.pdf
14‑04‑2021 13:19:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół kontroli doraźnej Kuratoryjnej
14‑04‑2021 12:46:32

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Kuratorium Oświaty w Katowicach  - Delegatura w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                  

Kontrola doraźna: Prawidłowość wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Okres objęty kontrolą

bieżący

 

Data rozpoczęcia kontroli

07.11.2018

Data zakończenia kontroli

07.11.2018

Wydane zalecenia pokontrolne

            Nie stwierdzono nieprawidłowości

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół Kotroli Sanitarnej
14‑04‑2021 12:43:32

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                   

 1. Kontrola planowa oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

04.10.2018

Data zakończenia kontroli

04.10.2018

Wydane zalecenia pokontrolne

 

                         Zgodnie z załączonym Protokołem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół Kotroli Sanitarnej
14‑04‑2021 12:38:02

 

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                  

 1. Kontrola kompleksowa  obszaru kuchni.

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

23.04.2018

Data zakończenia kontroli

23.04.2018

Wydane zalecenia pokontrolne

 

Zgodnie z załączonym Protokołem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół kontroli problemowej AiK.1711.005.2018
14‑04‑2021 12:32:06

 

 

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Urząd Miasta Pyskowice

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                              

 1. Kontrola problemowa w zakresie „Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach”

 

Okres objęty kontrolą

Rok 2016 

Data rozpoczęcia kontroli

17.04.2018

Data zakończenia kontroli

30.04.2018 

Wydane zalecenia pokontrolne

Zgodnie z załączonym Protokołem  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół Kotroli Sanitarnej
14‑04‑2021 11:59:29

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli                                                                  

 1. Kontrola planowana dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

06.10.2017

Data zakończenia kontroli

06.10.2017

Wydane zalecenia pokontrolne

 

Zgodnie z załączonym Protokołem

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz kontroli
15‑12‑2014 18:26:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 60 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Maria Dittrich
email: gimm1@poczta.onet.pl tel.:322332685
, w dniu:  11‑06‑2013 20:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Kołodziej
email: krzysiek.kolodziej@gmail.com tel.:32/233-26-85
, w dniu:  11‑06‑2013 20:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2021 13:32:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie