Kontrole


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Noblistów Polskich
w Pyskowicach

 • 07.02.2008  Państwowa   Inspekcja   Pracy   Katowice   oddział   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Prawna ochrona stosunku pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy
 • 06.08.2008  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola realizacji zaleceń po bezpiecznej szkole (art. 33 WSO) – kontrola realizacji zadań dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.
 • 31.10.2008  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Przygotowanie szkoły do realizacji zadań statutowych   w roku szkolnym 2008/2009.
 • 02.07.2009   –   25.09.2009   Urząd   Miasta  Pyskowice
  Temat kontroli: kontrola finansowa obejmująca wydatki realizowane w 2008r.  w zakresie, co najmniej 5 % wydatków w budżecie placówki
 • 16.10.   –   10.11.2009    Zakład   Ubezpieczeń   Społecznych   w   Zabrzu
  Temat kontroli: Prawidłowość obliczania, potrącania i wypłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz wypłacanie tych świadczeń. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków, oświadczenia emerytalne i rentowe.
 • 27.04.2010  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat   kontroli:  Kontrola zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego   –   część humanistyczna, obserwacja egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna.
 • 05.09.2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Gliwicach  
  Temat kontroli: Kontrola stanu sanitarnego szkoły, oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.
 • 27.09.2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach  
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 06.10.2010   Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Monitoring w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  w czasie zajęć.
 • 13.04.1011   OKE   Jaworzno   –   Gmina   Pyskowice
  Temat   kontroli: Kontrola zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego –   część humanistyczna, obserwacja egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna.
 • 18.08.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach                        
  Temat   kontroli:  Kontrola  sanitarna doraźna –  przygotowanie szkól do nowego roku szkolnego 1011/2012
 • 20.10.2011  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Ewaluacja zewnętrzna – ustalenie harmonogramu ewaluacji problemowej w obszarze efekty.
 • 24.01.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat  kontroli: Kontrola  doraźna w zakresie prawidłowości  zgłaszania uczniów przez dyrektora szkoły do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
 • 17.02.2012   Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Gliwicach   
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 15.03.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli:  Kontrola planowa w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych ramowym planem nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych.
 • 13.04.2012   Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Gliwicach   
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna.
 • 20.04.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna planowana dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły i pracowni chemicznej
 • 12.09.2012  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013 oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
 • 14.09.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Gliwicach
  Temat kontroli: Kontrola sanitarna sprawdzająca.
 • 28.01   –   08.02.2013  Kuratorium   Oświaty   w   Katowicach   -   Delegatura   w   Gliwicach
  Temat kontroli: Ewaluacja zewnętrzna problemowa procesy i środowisko.
Plik pdf Wykaz kontroli
15‑12‑2014 18:26:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Kontrola 22.10.2015

24‑10‑2015 17:33:09

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Kontrola pomieszczeń kuchennych

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

22.10.2015

Data zakończenia kontroli

22.10.2015

Wydane zalecenia pokontrolne

1. adaptacja pomieszczeń piwnicznych ( magazynowych ) na obieralnię warzyw i owoców.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola 6.10.2015

24‑10‑2015 17:28:08

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli

 1. Kontrola sanitarna dotycząca realizacji decyzji

 2. Kontrola planowana doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

06.10.2015

Data zakończenia kontroli

06.10.2015

Wydane zalecenia pokontrolne

 1. Decyzja zrealizowana – wykonanie ogrodzenia szkoły.

 2. Odświeżenie ścian i sufitów w sali 51.

Zamontowanie prawidłowej wentylacji mechanicznej w szatni

dla uczniów przy sali gimnastycznej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf protokół 6.10.2015 cz2
24‑10‑2015 17:30:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Kontrola 11.09.2015

24‑10‑2015 17:21:00

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Kontrola doraźna: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Okres objęty kontrolą

bieżący

Data rozpoczęcia kontroli

11.09.2015

Data zakończenia kontroli

11.09.2015

Wydane zalecenia pokontrolne

Szkoła zrealizowała wydane zalecenia. Nieprawidłowości nie stwierdzono

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola 10.09.2015

24‑10‑2015 17:18:52

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zabrze

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Okres objęty kontrolą

01.2012 do 12.2014

Data rozpoczęcia kontroli

01.09.2015

Data zakończenia kontroli

10.09.2015

Wydane zalecenia pokontrolne

 1. Sporządzić korekty deklaracji na Fundusz Pracy.

 2. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 3. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 4. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf protokół 10.09.2015
24‑10‑2015 17:23:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Kontrola 27.02.2015

24‑10‑2015 17:11:18

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Okres objęty kontrolą

bieżący

 

Data rozpoczęcia kontroli

27.02.2015

Data zakończenia kontroli

27.02.2015

Wydane zalecenia pokontrolne

1. włączyć zasady wewnątrzszkolnego oceniania do statutu szkoły.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf protokół 27.02.1015
24‑10‑2015 17:13:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
390KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Kołodziej
email: krzysiek.kolodziej@gmail.com tel.:32/233-26-85
, w dniu:  11‑06‑2013 20:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Kołodziej
email: krzysiek.kolodziej@gmail.com tel.:32/233-26-85
, w dniu:  11‑06‑2013 20:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2018 20:02:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie