Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna


Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów

2) liczbę pracowników przedszkola

3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy

i konserwacje)

5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6) Liczba oddziałów: 4

Pracownicy placówki:

dyrektor - mgr Danuta Adamska

z-ca dyrektora mgr Barbara Nadolska

 

Nauczyciele:

mgr Anna Bera- Robak

mgr Judyta Dworczyk

mgr Beata Górska

mgr Halina Gruca

mgr Barbara Nadolska

mgr Ewa Pałasz

mgr Danuta Żyła

Pracownicy administracji i obsługi:

kierownik gospodarczy - Anna Strumiłowska

intendent - mgr Damian Rak

pomoc administracyjno biurowa - mgr Damian Rak, mgr Agnieszka Strzelczyk-Stachura

kucharka - Krystyna Sibielak

pomoc kuchenna:
Beata Gągalska

Brygida Mika

woźna oddziałowa:

Urszula Grymel

Zofia Jakubowska

Danuta Jonek

Wioleta Koralewicz

konserwator - Józef Adamczyk

pomoc nauczyciela - Anita Nowrot

Informacja wytworzona przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  28‑03‑2011 10:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2017 12:22:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive