Struktura organizacyjna placówki


Strukturę organizacyjną Przedszkola Nr 5 w Pyskowicach tworzą:

Dyrektor Przedszkola - mgr Anna Konarska

W czasie nieobecności  dyrektora - mgr Halina Chwałka

Kadra pedagogiczna:

- mgr Chwałka Halina

- mgr Farganus Sabina

- mgr Hałota Anna

- lic.Klubińska Zdzisława

- mgr Kasperek Katarzyna

- mgr Paprotny Ewa

- mgr Starościak Joanna

- mgr Szymańska Magdalena

Logopeda - mgr Iwona Szandurska - Bodzioch

Katechetka -  licenc. Gabriela Mandrysz

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

sekretarka - Anna Trynka

pomoc administracyjno- biurowa: mgr Agnieszka Sojko

Intendent : Małgorzata Danisz

Pracownicy obsługi:

- Guzek Renata

- Kalisz Teresa

- Krochmalska Urszula

- Lis Maria

- Perdaszek Anna

- Tkocz Izabela -kucharka

- Jarząbek Stanisława- pomoc kuchenna

- Książczyk Dorota - pomoc kuchenna

Konserwator - Kalisz Józef

 

Liczba miejsc w przedszkolu

125

Liczba oddziałów przedszkolnych

5

Szczegółową organizację pracy przedszkola (edukacji, wychowania, opieki) w danym roku szkolny określa arkusz organizacyjny.

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor przedszkola, do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

  • liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów

  • liczbę pracowników przedszkola;
    liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

  • kwalifikacje nauczycieli;

  • terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)

  • ramowy rozkład dnia, który uwzględnia między innymi: wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zdrowia i higieny oraz potrzeb rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczyciele, którym dyrektor wyznaczył opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym opracowują szczegółowy rozkład dnia, zgodny z potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami dzieci w tym oddziale oraz oczekiwaniami rodziców.

Informacja wytworzona przez:
Anna Konarska , w dniu:  10‑04‑2011 20:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Konarska , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2016 13:24:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive