Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna


Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów

2) liczbę pracowników przedszkola

3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy

i konserwacje)

5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6) Liczba oddziałów: 4

Pracownicy placówki:

dyrektor - mgr Danuta Adamska

z-ca dyrektora mgr Barbara Nadolska

 

Nauczyciele:

mgr Anna Bera- Robak

mgr Judyta Dworczyk

mgr Beata Górska

mgr Halina Gruca

mgr Barbara Nadolska

mgr Ewa Pałasz

mgr Danuta Żyła

mgr Iwona Skorupa

mgr Patrycja Szolc

lic. Aleksandra Kątny

mgr Iwona Szandurka-Bodzioch

mgr Agnieszka Żebrowska-Paska

lic. Gabriela Mandrysz

Pracownicy administracji i obsługi:

kierownik gospodarczy - Anna Strumiłowska

intendent - Wioleta Koralewicz

pomoc administracyjno biurowa - Wioleta Koralewicz

kucharka - Beata Gągalska

pomoc kuchenna:
Brygida Mika

Danuta Gurowiec

woźna oddziałowa:

Bożena Cesarz

Urszula Grymel

Zofia Jakubowska

Danuta Jonek

Barbara Sobiecka

konserwator - Józef Adamczyk

pomoc nauczyciela - Olga Wilimowska

pomoc nauczyciela - Sabina Kulczyńska

Informacja wytworzona przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  28‑03‑2011 10:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  28‑03‑2011 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2017 10:36:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie