Załatwianie spraw


Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola

od 900 - 1100 we wtorek, czwartek i piątek

od 1500 - 1530 w poniedziałek i środę

oraz w sprawach pilnych każdorazowo, gdy jest obecny w przedszkolu, w innych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym.
W razie nieobecności dyrektora zastępstwo przejmuje nauczycielka
mgr Ewa Baron.

Logopeda mgr Iwona Szandurska udziela informacji:
wtorek od 900 - 1200

W sprawach związanych z odpłatnością informacji udziela:

kierownik gospodarczy - Marianna Wesołowska

1. odpłatności za opiekę nad dzieckiem w godzinach w których nie jest realizowana podstawa programowa wynosi 1,- zł. za godzinę, zasady określa:

Ustawa o systemie oświaty
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice.

2. odpłatność za dzienną stawkę żywieniową wynosi 4,- zł,
zasady określa:

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 3 nr 07/2010 z dn 28.04.2010 r

w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Pyskowice.

Uchwała oraz Zarządzenie dotyczące odpłatności do wglądu w Przedszkolu nr 3 .
Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  08‑04‑2011 12:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  08‑04‑2011 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2014 10:11:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie