Struktura organizacyjna przedszkola


Strukturę organizacyjną Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach tworzą:


Dyrektor Przedszkola - mgr Ewelina Jakubowska

Zastępca Dyrektora - mgr Mariola Pola
Kierownik gospodarczy -  Marianna Wesołowska
Intendent  - mgr Iwona Wesołowska

Kadra pedagogiczna:
- mgr Baron Ewa
- mgr Knopek Daria
- mgr Kowalczyk Agnieszka
- mgr Leżała Magdalena
- mgr Lyszczyna Ewa
- mgr Pola Mariola
- mgr Prus Weronika

- mgr Maruszczyk Agnieszka - nauczyciel wspomagający

- mgr Strnadel Patrycja - nauczyciel wspomagający


Język angielski

-


Logopeda:
- mgr Knopek Daria

Psycholog:- mgr. Magdalena Nowak

Katecheta:
- lic. Mandrysz Gabriela

Rehabilitant

- mgr Ślusarek-Hoinka Monika

Pracownicy obsługi

- Boduch Bogusława - pomoc nauczyciela

- Giedrys Adriana
- Grąziel Beata
- Klupś Jolanta
- Kotula Irena
- Konarska - Badura Klaudia

- Michalska Monika
- Podolski Krzysztof
- Spura Bożena


Ilość miejsc w przedszkolu - 90

Ilość oddziałów - 4  w tym 2 integracyjne


Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola
3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)
5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 

Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska , w dniu:  20‑03‑2011 18:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  20‑03‑2011 18:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2017 10:24:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie